Investeer

Voorwaarden

Door de website Invest2Euro.com ("Site") te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn door deze Voorwaarden ("Voorwaarden"). Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze Site.

Wijzigingen in voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen of te herzien. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en, indien van belang, per e-mail bekendgemaakt. Als u de Site blijft gebruiken, betekent dit dat u de bijgewerkte of gewijzigde Voorwaarden accepteert.

Gebruik van de site

Deze Site biedt algemene informatie over beleggen en handelen. Geen van de informatie mag worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.

Privacybeleid

Door gebruik te maken van deze Site stemt u in met ons Privacybeleid, dat van toepassing is op het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.

Lees ook: Wise inzetten voor vastgoedinvesteringen in het buitenland

Gebruikersregistratie

Om toegang te krijgen tot sommige functies, moet u zich mogelijk registreren voor een account. U stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces.

Delen van gegevens en leads

Door u te registreren op onze Site stemt u ermee in dat wij uw informatie verzamelen en delen met onze partners voor marketing- of promotiedoeleinden.

Beperkingen

Dat mag niet:

  1. Zich inlaten met illegale activiteiten of de Site gebruiken voor onwettige doeleinden.
  2. Pogingen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Site of netwerken die ermee verbonden zijn.
  3. De Site gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn voor anderen.

Beperking van aansprakelijkheid

Invest2Euro.com, haar eigenaars, werknemers en gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Site of de informatie op deze site.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbanken van Nederland.

Geschillenbeslechting

Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden zullen worden beslecht door arbitrage, uit te voeren in Nederland, volgens de regels van de Nederlandse autoriteit.

Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot onze Site te beëindigen of op te schorten voor gedrag dat naar onze mening in strijd is met deze Voorwaarden of schadelijk is voor andere gebruikers van de Site, ons of derden, of om welke andere reden dan ook.