Inwestować

Warunki

Uzyskując dostęp do witryny Invest2Euro.com ("Witryna") lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków ("Warunki"). Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, prosimy o niekorzystanie z niniejszej Witryny.

Zmiany warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub rewizji niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, a jeśli będą istotne, użytkownik zostanie o nich powiadomiony pocztą elektroniczną. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza akceptację zaktualizowanych lub zmodyfikowanych Warunków.

Korzystanie z witryny

Niniejsza Witryna zawiera ogólne informacje na temat inwestowania i handlu. Żadna z informacji nie powinna być traktowana jako porada finansowa lub inwestycyjna.

Polityka prywatności

Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności, która reguluje gromadzenie i wykorzystywanie jego danych osobowych.

Czytaj także: Cyfrowe bogactwo w Europie: Przewodnik po robo-doradcach

Rejestracja użytkownika

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji, może być konieczne zarejestrowanie konta. Użytkownik zgadza się podać dokładne, aktualne i kompletne informacje podczas procesu rejestracji.

Udostępnianie danych i leady

Rejestrując się w naszej Witrynie, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie przez nas jego danych i udostępnianie ich naszym partnerom stowarzyszonym w celach marketingowych lub promocyjnych.

Ograniczenia

Nie możesz:

  1. Angażować się w jakiekolwiek nielegalne działania lub korzystać z Witryny w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu.
  2. Próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub połączonych z nią sieci.
  3. Korzystać z Witryny w sposób, który może być szkodliwy dla innych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Invest2Euro.com, jego właściciele, pracownicy i podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny lub informacji w niej zawartych.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez sądy holenderskie.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane w drodze arbitrażu, który będzie prowadzony w Holandii, zgodnie z zasadami władz holenderskich.

Zakończenie

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia dostępu do naszej Witryny bez wcześniejszego powiadomienia za zachowanie, które naszym zdaniem narusza niniejsze Warunki lub jest szkodliwe dla innych użytkowników Witryny, nas lub stron trzecich, lub z jakiegokolwiek innego powodu.