Inwestować

Zastrzeżenie

Informacje przedstawione na Invest2Euro.com są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. Żadna z dostarczonych treści nie powinna być traktowana jako porada finansowa, inwestycyjna, prawna lub podatkowa. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani wiarygodności informacji dostępnych na tej stronie. Korzystanie lub poleganie na jakichkolwiek informacjach znalezionych na Invest2Euro.com odbywa się na własne ryzyko.

Strony internetowe osób trzecich

Niektóre linki na tej stronie kierują do stron internetowych osób trzecich. Chociaż niektóre z tych stron trzecich mogą być marketingowymi podmiotami stowarzyszonymi lub partnerami biznesowymi Invest2Euro.com, nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie, treść lub funkcjonalność tych stron internetowych osób trzecich. Wszelkie hiperłącza, pozytywne wzmianki lub recenzje dotyczące brokerzy lub wymiany nie powinny być traktowane jako poparcie dla ich produktów lub usług. Możemy otrzymywać wynagrodzenie finansowe od tych stron trzecich.

Ostrzeżenie o ryzyku

Inwestowanie w waluty cyfrowe, akcje, towary i inne produkty pochodne, takie jak kontrakty na różnice kursowe (CFD), wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Kontrakty CFD i inne finansowe instrumenty pochodne to złożone instrumenty, które wiążą się z ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz funkcjonowanie tych produktów inwestycyjnych i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko z nimi związane. Kryptowaluty są bardzo zmienne i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Handel kryptowalutami nie jest regulowany w ramach prawnych UE.

Dotychczasowe wyniki

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wyznacznika przyszłych wyników. Wszelkie przedstawione historie transakcji mają mniej niż 5 lat, chyba że zaznaczono inaczej, i nie powinny służyć jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Czytaj także: Bankowość internetowa dla cyfrowych nomadów: Perspektywa europejska

Ryzyko handlowe

Handlując akcjami lub innymi instrumentami finansowymi, narażasz swój kapitał na ryzyko. Ceny mogą ulegać znacznym wahaniom, a inwestor może stracić całość lub więcej niż początkowo zainwestował. Wahania kursów walut mogą również wpływać na wartość inwestycji. Upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko.

Profesjonalne porady

Inwestowanie nie jest odpowiednie dla każdego. Zdecydowanie zalecamy zasięgnięcie niezależnej porady finansowej, prawnej, podatkowej i księgowej przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Invest2Euro.com nie oferuje porad inwestycyjnych ani finansowych.

Linki partnerskie

Niektóre linki na tej stronie są linkami partnerskimi, a my możemy otrzymać rekompensatę finansową po kliknięciu na nie i podjęciu określonych działań.

Zmiany w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym zastrzeżeniu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą aktualizowane na tej stronie. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację tych zmian.