Investera

Friskrivningsklausul

Den information som presenteras på Invest2Euro.com är endast avsedd för informations- och utbildningsändamål. Inget av det innehåll som tillhandahålls ska betraktas som finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av den information som finns tillgänglig på denna webbplats. Att använda eller förlita sig på information som finns på Invest2Euro.com sker på egen risk.

Webbplatser som tillhör tredje part

Vissa länkar på denna webbplats leder dig till webbplatser som tillhör tredje part. Även om vissa av dessa tredje parter kan vara marknadsföringsbolag eller affärspartners till Invest2Euro.com, tar vi inte ansvar för beteende, innehåll eller funktionalitet på dessa tredje parters webbplatser. Alla hyperlänkar, positiva omnämnanden eller recensioner av mäklare eller utbyten ska inte ses som ett godkännande av deras produkter eller tjänster. Vi kan få ekonomisk ersättning från dessa tredje parter.

Riskvarning

Att investera i digitala valutor, aktier, råvaror och andra derivatprodukter som CFD-kontrakt (Contracts for Difference) innebär en hög risknivå. CFD:er och andra finansiella derivat är komplexa instrument som medför en risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstångseffekten. Du bör överväga om du förstår hur dessa investeringsprodukter fungerar och om du har råd med den höga risk som är förknippad med dem. Kryptovalutor är mycket volatila och lämpar sig inte för alla investerare. Handel med kryptovalutor regleras inte inom EU:s regelverk.

Tidigare resultat

Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. All transaktionshistorik som presenteras är mindre än 5 år gammal, om inte annat anges, och bör inte ligga till grund för investeringsbeslut.

Läs mer här: Att investera i europeiska obligationer: En heltäckande vägledning

Risker i samband med handel

När du handlar med aktier eller andra finansiella instrument är ditt kapital utsatt för risk. Kurserna kan fluktuera kraftigt och du kan förlora hela eller mer än din ursprungliga investering. Valutakursfluktuationer kan också påverka värdet på din investering. Se till att du förstår riskerna fullt ut.

Professionell rådgivning

Investeringar är inte lämpliga för alla. Vi rekommenderar starkt att du söker oberoende finansiell, juridisk, skattemässig och redovisningsmässig rådgivning innan du fattar några investeringsbeslut. Invest2Euro.com erbjuder inte investerings- eller finansiell rådgivning.

Affiliate-länkar

Vissa länkar på denna webbplats är affiliate-länkar, och vi kan få ekonomisk ersättning när du klickar på dem och vidtar vissa åtgärder.

Ändringar av denna ansvarsfriskrivning

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna ansvarsfriskrivning. Eventuella ändringar kommer att uppdateras på denna sida. Din fortsatta användning av denna webbplats efter eventuella ändringar innebär att du godkänner dessa ändringar.