Investera

Villkor

Genom att besöka eller använda Invest2Euro.coms webbplats ("Webbplatsen") samtycker du till att följa och vara bunden av dessa Villkor ("Villkoren"). Om du inte samtycker till dessa Villkor, vänligen använd inte denna Webbplats.

Ändringar av villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, modifiera eller revidera dessa villkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida och, om de är betydande, kommer att meddelas via e-post. Om du fortsätter att använda webbplatsen innebär det att du godkänner de uppdaterade eller ändrade villkoren.

Användning av webbplatsen

Denna webbplats innehåller allmän information om investeringar och handel. Ingen av informationen ska betraktas som finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning.

Integritetspolicy

Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår integritetspolicy, som reglerar insamling och användning av din personliga information.

Läs mer här: Onlinebanking för digitala nomader: Ett europeiskt perspektiv

Registrering av användare

För att få tillgång till vissa funktioner kan du behöva registrera dig för ett konto. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information under registreringsprocessen.

Datadelning och leads

Genom att registrera dig på vår webbplats samtycker du till att vi samlar in din information och delar den med våra affiliate-partners i marknadsförings- eller reklamsyfte.

Begränsningar

Det får du inte:

  1. Delta i någon olaglig verksamhet eller använda webbplatsen för något olagligt ändamål.
  2. Försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller nätverk som är anslutna till den.
  3. Använda webbplatsen på något sätt som kan vara skadligt för andra.

Begränsning av ansvar

Invest2Euro.com, dess ägare, anställda och dotterbolag ska inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada, direkt eller indirekt, till följd av användning eller oförmåga att använda webbplatsen eller den information som finns häri.

Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av lagstiftningen i Nederländerna. Eventuella tvister som uppstår till följd av dessa villkor ska lösas i domstol i Nederländerna.

Tvistlösning

Eventuella tvister som uppstår till följd av dessa villkor ska lösas genom skiljedom, som ska genomföras i Nederländerna, enligt den nederländska myndighetens regler.

Uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller stänga av åtkomst till vår webbplats utan föregående meddelande för beteende som vi anser bryter mot dessa villkor eller är skadligt för andra användare av webbplatsen, oss eller tredje part, eller av någon annan anledning.