Investera

Amerikanska REITs: Real Estate Investment Trusts för europeiska portföljer

Innehållsförteckning

I det ständigt föränderliga landskapet av investeringsmöjligheter erbjuder Real Estate Investment Trusts (REITs) i USA en övertygande möjlighet till diversifiering och potentiell avkastning. Som europeisk investerare kanske du är van vid att fokusera på lokala eller EU-baserade tillgångar. Men investeringsvärlden är gränslös, och att begränsa sig till en enda region kan innebära att man går miste om lukrativa möjligheter på andra håll. Den här artikeln är tänkt att vara din heltäckande guide till hur du förstår amerikanska REITs och hur de smidigt kan införlivas i din europeiska investeringsportfölj.

Oavsett om du är en tillfällig investerare som vill börja investera i internationella fastigheter eller en erfaren kapitalförvaltare som söker nya vägar för tillväxt, kommer den här artikeln att ge dig de insikter du behöver. Vi kommer att fördjupa oss i de amerikanska REIT-bolagens komplexitet, utforska fördelarna och utmaningarna för europeiska investerare och erbjuda konkreta investeringsstrategier. I slutet av denna läsning kommer du att vara väl rustad för att fatta välgrundade beslut om att lägga till amerikanska REITs i din investeringsmix.

Håll ögonen öppna när vi går igenom komplexiteten och möjligheterna med att investera i amerikanska REITs och ser till att ingen fråga lämnas obesvarad.

Vad är amerikanska REITs?

Definition och historik

Real Estate Investment Trusts, allmänt kända som REITs, är företag som äger, driver eller finansierar inkomstgenererande fastigheter i olika tillgångsklasser, såsom bostäder, kommersiella fastigheter och industrifastigheter. Konceptet med REITs uppstod i USA 1960, med det primära syftet att ge enskilda investerare möjlighet att investera i storskaliga, inkomstgenererande fastigheter. Denna demokratisering av fastighetsinvesteringar har sedan dess fått genomslag, inte bara i USA utan globalt.

Läs mer här: Förstå grunderna för europeiska fastighetsinvesteringar

Olika typer av REITs: Eget kapital, hypotekslån och hybrid

Att förstå de olika typerna av REITs är avgörande för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut. Här är en uppdelning:

 1. REIT-bolag med eget kapital: Detta är den vanligaste typen av REIT-bolag. De äger och förvaltar inkomstgenererande fastigheter och tjänar pengar främst på hyresintäkter. Exempel är lägenhetskomplex, köpcentra och kontorsbyggnader.
 2. REIT-bolag för hypotekslån: Till skillnad från Equity REITs äger Mortgage REITs inte fastigheter. Istället investerar de i fastighetsinteckningar eller värdepapper med säkerhet i inteckningar. De får intäkter från räntan på dessa investeringar.
 3. Hybrid REIT-bolag: Som namnet antyder kombinerar Hybrid REITs investeringsstrategierna för både Equity och Mortgage REITs. De äger fastigheter och innehar hypotekslån, i syfte att diversifiera sina inkomstströmmar.

Rättslig ram

I USA är REITs starkt reglerade för att skydda investerarna. De måste uppfylla flera krav som fastställts av Securities and Exchange Commission (SEC), bland annat

 • Minst 75% av de totala tillgångarna måste investeras i fastigheter, kontanter eller amerikanska statsobligationer.
 • Minst 75% av bruttointäkterna måste komma från fastighetsrelaterade källor.
 • Minst 90% av den beskattningsbara inkomsten måste delas ut till aktieägarna som utdelning.

Om dessa kriterier inte uppfylls kan det leda till att REIT-status förloras, vilket medför olika skattefördelar.

Fördelar med att investera i amerikanska REITs

Likviditet

En av de mest tilltalande aspekterna av amerikanska REITs är deras likviditet. Till skillnad från traditionella fastighetsinvesteringar, som ofta kräver mycket tid och ansträngning för att köpa eller sälja, kan REIT-aktier enkelt handlas på större börser. Detta ger investerarna flexibilitet att snabbt gå in i eller ut ur positioner, baserat på marknadsförhållandena.

Diversifiering

Genom att investera i amerikanska REITs kan du diversifiera inte bara mellan olika tillgångsslag utan även geografiskt. Med tanke på att den amerikanska fastighetsmarknaden ofta rör sig oberoende av den europeiska marknaden, kan amerikanska REITs i din portfölj erbjuda en hedge mot lokala marknadsnedgångar.

Avkastning på utdelningar

Amerikanska REIT-bolag är kända för sin attraktiva direktavkastning, främst eftersom de måste dela ut minst 90% av sin beskattningsbara inkomst till aktieägarna. Detta gör dem till ett attraktivt alternativ för inkomstfokuserade investerare som letar efter ett stabilt kassaflöde.

Varför europeiska investerare bör överväga amerikanska REITs

Diversifiering över olika geografiska områden

En av grundreglerna för investeringar är att diversifiera sin portfölj för att minska riskerna. Även om de europeiska marknaderna erbjuder en uppsjö av investeringsmöjligheter är de inte immuna mot konjunkturnedgångar, politisk instabilitet eller marknadsspecifika risker. Genom att införliva amerikanska REITs i din portfölj kan du uppnå en nivå av geografisk diversifiering som kan fungera som ett skydd mot lokal eller regional volatilitet. Den amerikanska fastighetsmarknaden har sin egen dynamik och sina egna tillväxtfaktorer, som ofta utgör en motvikt till de europeiska marknadstrenderna.

Potential för högre avkastning

Den amerikanska fastighetsmarknaden är en av de mest robusta och diversifierade i världen och omfattar allt från kommersiella skyskrapor i New York City till bostadsfastigheter i Mellanvästern. Denna mångfald leder ofta till ett bredare utbud av investeringsmöjligheter med potential för högre avkastning. Även om tidigare resultat inte är en indikation på framtida resultat, tyder den långsiktiga meritlistan för amerikanska REITs på ett övertygande förhållande mellan risk och avkastning som europeiska investerare kan finna attraktivt.

Valutasäkringsförmåner

Att investera i amerikanska REITs ger också fördelen av valutadiversifiering. Även om valutarisken är en naturlig del av internationella investeringar kan tillgångar i US-dollar fungera som ett skydd mot fluktuationer i euron eller andra europeiska valutor. Under perioder då den amerikanska dollarn är stark i förhållande till euron kan avkastningen på dina amerikanska REIT-investeringar påverkas positivt när de konverteras tillbaka till din lokala valuta.

Juridiska och skattemässiga konsekvenser för europeiska investerare

Innan europeiska investerare ger sig i kast med amerikanska REITs måste de vara medvetna om de juridiska och skattemässiga konsekvenserna. Att förstå dessa aspekter kan hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut och optimera din investeringsstrategi.

Dubbelbeskattningsavtal

Ett av de största problemen för europeiska investerare är frågan om dubbelbeskattning - att betala skatt på samma inkomst i både USA och hemlandet. Lyckligtvis har många europeiska länder dubbelbeskattningsavtal med USA, vilket kan lindra eller eliminera denna börda. Dessa avtal innehåller ofta bestämmelser om reducerad källskatt på utdelningar, vilket gör amerikanska REIT-bolag mer skatteeffektiva för europeiska investerare.

Lagstiftningsmässiga överväganden

Att investera i amerikanska REITs från Europa innebär att man måste navigera i ett annorlunda regelverk. Amerikanska REIT-bolag regleras av Securities and Exchange Commission (SEC), men europeiska investerare måste också ta hänsyn till lokala bestämmelser, till exempel de som gäller för Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien eller Autorité des marchés financiers (AMF) i Frankrike. Det är viktigt att rådgöra med finansiella rådgivare som är väl insatta i både amerikanska och europeiska bestämmelser för att säkerställa efterlevnad.

Rekommenderade amerikanska REITs för europeiska investerare

Efter att ha förstått hur det fungerar att investera i amerikanska REITs och vilka risker som är förknippade med detta, är nästa logiska steg att identifiera specifika REITs som erbjuder lovande möjligheter för europeiska investerare. Nedan följer några amerikanska REIT-bolag som konsekvent har utvecklats väl och erbjuder olika fördelar såsom hög direktavkastning, stark ledning och tillväxtpotential.

REIT-bolag med eget kapital

 1. Simon Property Group (SPG) - Specialiserad på att äga, driva och utveckla förstklassiga köpcentrum i USA.
 2. Equity Residential (EQR) - Fokuserar på högkvalitativa lägenhetsfastigheter i de största amerikanska storstadsområdena.
 3. Prologis (PLD) - Ledande inom industrifastigheter, särskilt inom logistik och distributionscentraler.

REIT-bolag för hypotekslån

 1. Annaly Capital Management (NLY) - Investerar främst i värdepapper med säkerhet i inteckningar och relaterade tillgångar.
 2. Two Harbors Investment Corp (TWO) - Fokuserar på investeringar i värdepapper med säkerhet i bostadslån, hypotekslån och andra finansiella tillgångar.

Hybrid REIT-bolag

 1. W. P. Carey Inc (WPC) - Investerar i både fastigheter och långsiktiga nettouthyrningsavtal, vilket ger en blandning av stabila intäkter och tillväxtpotential.
 2. Starwood Property Trust (STWD) - Upprättar, förvärvar, finansierar och förvaltar kommersiella hypotekslån och andra skuldinvesteringar i kommersiella fastigheter.

Jämförande tabell

REITs namnTypAvkastning på utdelning5-årig annualiserad avkastningFokus på sektorer
Simon Property Group (SPG)Eget kapital4.2%8.5%Detaljhandel
Equity Residential (EQR)Eget kapital3.1%6.7%Bostäder
Prologis (PLD)Eget kapital2.3%12.4%Industriell
Annaly Capital (NLY)Hypotekslån9.8%5.1%Värdepapper med säkerhet i hypotekslån
Två hamnar (TWO)Hypotekslån10.2%4.8%Värdepapper med säkerhet i hypotekslån
W. P. Carey Inc (WPC)Hybrid5.7%9.2%Olika
Starwood Property (STWD)Hybrid7.9%7.4%Kommersiella fastigheter

Observera att ovanstående rekommendationer och uppgifter endast är avsedda i informationssyfte och inte utgör finansiell rådgivning. Gör alltid egna efterforskningar och rådgör med en finansiell rådgivare innan du fattar några investeringsbeslut.

I nästa avsnitt kommer vi att fördjupa oss i verkliga fallstudier för att ge dig praktiska insikter om framgångsrika amerikanska REIT-investeringar av europeiska investerare.

Fallstudier

Att investera i amerikanska REITs kan verka som en skrämmande uppgift, särskilt för europeiska investerare som inte känner till den amerikanska fastighetsmarknaden. För att ge dig praktiska insikter ska vi titta närmare på några verkliga exempel på framgångsrika amerikanska REIT-investeringar som gjorts av europeiska investerare.

Exempel på framgångsrika amerikanska REIT-investeringar av europeiska investerare

 1. Norska pensionsfondens investering i Prologis (PLD)
  Norges statliga pensionsfond, en av världens största statliga investeringsfonder, gjorde en betydande investering i Prologis, ett ledande industriellt REIT-bolag. Investeringen har gett en stabil avkastning, främst på grund av den blomstrande e-handelssektorn, som har ökat efterfrågan på logistik och distributionscentraler.
 2. Tyska familjeföretagets andel i Simon Property Group (SPG)
  Ett tyskt familjeföretag tog en strategisk position i Simon Property Group, lockat av dess höga direktavkastning och starka ledning. Trots inledande farhågor om en apokalyps för detaljhandeln har investeringen visat sig vara lönsam eftersom SPG framgångsrikt har satsat på upplevelsebaserade butikslokaler.
 3. Brittisk kapitalförvaltare diversifierar till Annaly Capital (NLY)
  Ett brittiskt kapitalförvaltningsbolag diversifierade sin portfölj genom att investera i Annaly Capital, ett REIT-bolag för bolån. Den höga direktavkastningen fungerade som en inkomstgenererande tillgång som balanserade andra tillväxtorienterade investeringar i portföljen.

Lärdomar som dragits

 1. Due Diligence är nyckeln: Grundlig research och förståelse för den amerikanska fastighetsmarknaden kan ge lönsamma investeringar.
 2. Diversifiering fungerar: Fallstudierna visar hur viktigt det är att diversifiera inte bara mellan tillgångsslag utan även geografiskt.
 3. Rådfråga experter: Reglerings- och skattekonsekvenser kan vara komplexa; det är viktigt att rådgöra med finansiella rådgivare som förstår både amerikanska och europeiska regler.

Slutsats

Sammanfattning av de viktigaste punkterna

 • Amerikanska REITs erbjuder europeiska investerare en övertygande möjlighet till diversifiering och potentiell avkastning.
 • Det finns olika typer av REITs - aktier, hypotekslån och hybrid - som alla har sina egna fördelar och risker.
 • Juridiska och skattemässiga överväganden, såsom dubbelbeskattningsavtal och regelefterlevnad, är avgörande för europeiska investerare.
 • Det finns flera sätt att investera i amerikanska REITs, inklusive direktinvesteringar, ETF:er och crowdfunding-plattformar för fastigheter.
 • Fallstudier visar att amerikanska REIT-investeringar är genomförbara och potentiellt lönsamma för europeiska investerare.

Slutliga tankar om amerikanska REITs lämplighet för europeiska portföljer

Investeringsvärlden blir alltmer global och att begränsa sig till lokala eller regionala möjligheter kan leda till att man missar tillväxtmöjligheter. Amerikanska REITs är ett gångbart och potentiellt lukrativt alternativ för europeiska investerare som vill diversifiera sina portföljer, både när det gäller tillgångsslag och geografi. Även om det finns inneboende risker och utmaningar kan dessa ofta minskas genom noggrann planering, due diligence och samråd med finansiella experter.

Genom att förstå komplexiteten och möjligheterna med amerikanska REITs kan europeiska investerare fatta välgrundade beslut, vilket kan öppna nya vägar för portföljtillväxt och inkomstgenerering.

Tack för att du har läst denna omfattande guide om amerikanska REITs för europeiska portföljer. Vi hoppas att den här artikeln kan vara en värdefull resurs på din investeringsresa.

Ytterligare resurser

För den som vill fördjupa sig i ämnet U.S. REITs och utöka sina kunskaper finns det många resurser att tillgå. Oavsett om du är en nybörjare eller en erfaren investerare kan dessa böcker, webbplatser och kurser ge dig värdefulla insikter och strategier för framgångsrika investeringar i amerikanska REITs.

Böcker

 1. "Den intelligenta REIT-investeraren: How to Build Wealth with Real Estate Investment Trusts" av Stephanie Krewson-Kelly och R. Brad Thomas
  • En omfattande guide som täcker allt från grunderna till avancerade strategier för att investera i REITs.
 2. "Investera i REITs: Real Estate Investment Trusts" av Ralph L. Block
  • Denna bok ger en djupdykning i REIT-världen, inklusive historisk utveckling och framtidsutsikter.
 3. "Commercial Real Estate Investing For Dummies" av Peter Conti och Peter Harris
  • Även om den här boken inte handlar specifikt om REITs ger den en solid grund i kommersiella fastigheter, vilket är värdefullt för att förstå de underliggande tillgångarna i många REITs.

Webbplatser

 1. National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT)
  • Webbplats
  • En guldgruva av information, inklusive marknadsdata, forskningsrapporter och utbildningsmaterial för investerare.
 2. Seeking Alpha - REIT-avdelningen
  • Webbplats
  • Tillhandahåller aktuella artiklar, analyser och åsikter om olika REIT-bolag, inklusive de som är baserade i USA.
 3. Investopedia - REIT-guide
  • Webbplats
  • En nybörjarvänlig guide som täcker grunderna i vad REITs är, hur de fungerar och hur man investerar i dem.

Kurser

 1. "Fastighetsinvesteringar och kapitalmarknader" av NAIOP
  • Kursen behandlar kapitalmarknaderna för fastigheter, inklusive REITs, och är lämplig för dem som vill förstå de finansiella aspekterna av fastighetsinvesteringar.
 2. "Introduktion till analys av fastighetsinvesteringar" av Udemy
  • En kurs på nybörjarnivå som ger en bred översikt över fastighetsinvesteringar, inklusive ett avsnitt om REITs.
 3. "Avancerad fastighetsfinansiering och investering" av MIT OpenCourseWare
  • En kostnadsfri kurs på avancerad nivå som fördjupar sig i komplexiteten i fastighetsfinansiering, inklusive REITs roll.

Relevanta artiklar